Konfirmander 2022

Årets konfirmander - 14. maj 2023

Næste menighedsrådsmøde:


Onsdag den 31. januar kl. 19.00 i Kirkehuset.


Tirsdag den 12. marts kl. 19.00 i Kirkehuset.


Gudstjenester