Konfirmander 2022

Årets konfirmander - 14. maj 2023

Næste menighedsrådsmøde:


Tirsdag den 30. april kl. 19.00 i Kirkehuset.


Gudstjenester