Corona


Restriktioner betyder, at der nu må være

max 80 til gudstjeneste i Bedsted kirke

Årets konfirmander - 20 juni 2021

Næste menighedsrådsmøde:


Tirsdag den 14. september kl. 19.00 i Kirkehuset.


Gudstjenester