Konfirmander 2022
Konfirmander 2022


Der skal i år afholdes valg til menighedsrådet

i Bedsted sogn.


Valgforsamling

Tirsdag den 17. september kl. 19.00

på Bedsted Friskole


Konfirmander 2022

Årets konfirmander - 12. maj 2024

Næste menighedsrådsmøde:


Tirsdag den 3. september kl. 19.00 i Kirkehuset.


Gudstjenester