Kirkebladet


Kirkebladet udkommer 6 gange om året.


Kirkebladet bliver uddelt af frivillige "kirkebladsmotionister".


Der er i øjeblikket ingen ledige kirkebladsruter, men det er muligt at komme på "kirkebladsmotionist-ventelisten"

- ved henvendelse til Edith Lund eller Kirsten Hansen.